Aerosol söndürme sistemleri, dakikalar içinde yanma reaksiyonlarını engelleyen özelliğiyle can ve mal kaybının önüne geçmektedir. Fenix Yangın, bu sistemle müşterilerine bütçe dostu ürünler sunarak zaman kaybına ve yüksek maliyetlere yol açan parça değişimi, yıllık bakım ve dolum gibi masrafları ortadan kaldırmaktadır. Kurulduğu 2011 yılından bugüne teknolojiyi yakından takip eden Fenix Yangın, insan sağlığını tehdit eden gazları ve ozon tabakasını ikame etmektedir. yangın sistemi ile yangın anında değerli ekipmanlar, binalar ve canlılar diğer yangın söndürme sistemlerine göre daha çok korunur. Ayrıca bu sistem revizyon, tekrar yapılan dolum ve sistem hatalarından meydana gelen arıza ve aksaklıkları en düşük seviyede tutmaktadır; temiz, yeni ve ekolojiktir. Günümüz yangın söndürme sistemleri içinde yer alan söndürme sistemi ekolojik ve ekonomiktir. Kuru gaz özelliğinde olan bu sistem, taşınabilir söndürücüde bulunan S tipi  maddesini içinde barındırmaktadır. Havada bulunan sıvı ya da katı parçalardan oluşmaktadır.

Aerosol Söndürme Sistemleri Nasıl Çalışır?

Aerosol yangın söndürme sisteminin çalışma prensibi, jeneratörler uygulanması sonucunda yoğun bir şekilde buhar, N2, CO2 gazından (üretilmiş olan aerosol ağırlığının yüzde 60’ı) ve alkalin metal tuzunun ince olan katı parçalarından meydana gelmesi şeklindedir. Serbest radikaller (tutuşmayı azaltmak için artık kullanılmayan) ve kimyasal işlemleri uzaklaştırarak tutuşmaya müdahale eder ve yangını söndürür. Soğutma faaliyeti ile aerosol, tutuşma alanında bulunan enerjiyi almaktadır. Reaksiyonlar katı  parça üzerinde olmaktadır. Bu parçalar küçük olduğu oranda söndürme daha etkili ve reaksiyon daha büyük olacaktır. Söndürme sistemleri içinde düşük maliyetli olan bir seçenektir.  Yoğunlaştırılmış aerosol söndürücü maddeler(jeneratörlerin uygulanması sonucu) alkalin metal tuzlarının ince katı parçacıklarından ve çoğunlukla N2, CO2 ve buhar olmak üzere gazdan (üretilen aerosolün ağırlığının yaklaşık %60’ı) oluşur.

Aerosol, kimyasal işlemler ile serbest radikalleri (artık tutuşmayı azaltmak için kullanılabilir değiller) uzaklaştırıp tutuşmanın zincirleme reaksiyonuna müdahale ederek yangını söndürür. Fiziksel olarak, aerosol tutuşma bölgesindeki enerjiyi alır (soğutma faaliyeti). Bu iki reaksiyon esas olarak katı aerosol parçacıklarının yüzeyinde meydana gelir, bu yüzden parçacıklar ne kadar küçükse, reaksiyon yüzeyi o kadar büyük ve söndürme faaliyeti o kadar etkili olur.

Aerosol halona kıyasla düşük maliyetli bir alternatiftir. En yeni sabit piroteknik olmayan bir üretim olan S tipi aerosol aktivasyon ile hızlı bir şekilde yayılan, oldukça verimli ve son derece etkili söndürücü aerosoldan oluşur. Aerosoldeki stronsiyum tuz bazlı stronsiyum moleküller, tutuşmada mevcut olan zincirleme kimyasal reaksiyonu engelleyerek fiziksel ve kimyasal olarak yangın ile mücadele eder.

Aerosol Gazlı Söndürme Sistemleri Kurulumu Olan Yerler

Aerosol yangın söndürme sistemi aşağıda bulunan maddeler yüzünden kapalı alanlarda olan yangınlara karşı etkili sonuçlar elde edilmesini sağlar. Yangın söndürme sistemi kurulumu olan yerler ise aşağıdaki gibidir:

  • Kıyafet, tahta, kâğıt, plastik maddeler ve benzeri tutuşabilen katı maddeler,
  • Petrol, yağ, gazolin, organik çözeltide olan ürünler, tutuşabilir sıvı maddeler,
  • Yağlı ya da kuru transformatörler, düşük gerilim bulunan elektrik santrali, kablo gövdeleri, dağıtım karabinaları ve transformasyon, 20LV’ye kadar olan telefon, elektronik ve elektrikli cihazlar.

Fenix Yangın tarafından müşterilerine sunulan aerosol yangın söndürme sistemi güvenlidir, zira alkalin metallerden edinilen sülfat ve oksitten meydana gelen ince parçacıklardan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra; Sistemi canlılara zarar vermez, güvenli bir sistemdir. Diğer metaller için zararlı değildir ve diğer yangın söndürme sistemleri gibi metallerde aşınma yapmaz. Normal fonksiyonlara sahip olan ve evlerde günlük temizlik için kullanılan elektrik süpürgesiyle temizlenir. Temiz musluk suyuyla yıkabilir. Canlılara zarar vermez ve oksijen deplase yöntemini kullanmamaktadır. İnşaat maliyetlerini düşürmektedir ve tam sızdırmazlık şartı aranmamaktadır. Söndürme bittiğinde tahribat ve kalıntı oluşmamaktadır. Doğa dostudur. Ozon tüketme ve küresel ısınma kabiliyeti bulunma

Aerosol Söndürme Sistemleri Fiyatı

Aerosol söndürme sistemleri fiyatı, ve nano toz teknolojisi ile günümüz koşullarında ekonomik ve ekolojik olmasıyla dikkat çekmektedir. Teknoloji ile birleşimi ile sunduğu imkanlar şöyle açıklanabilir, Yangın söndürme sisteminde basınçlı tüp kullanılmamaktadır. Böylece basınç kaynağından oluşabilecek olası tehlikeler meydandan kalkmaktadır. Günümüzde kullanılan modern üreteçlerin yaklaşık 15 yıl bakımı olmayan bir raf ömrü vardır. Alım sonu maliyeti ve iş yükü yüzde 95 azalmıştır. Nozullara ve boru tesisatına gerek kalmamıştır. Yeniden dolum, kalibrasyon testi ve tüp revizyonu gerekmemektedir. Bakın gereği ve düzenli aralıklarla yapılan basınç testleri yok. Canlılara zarar vermez ve oksijen deplase yöntemini kullanmamaktadır. İnşaat maliyetlerini düşürmektedir ve tam sızdırmazlık şartı aranmamaktadır. Söndürme bittiğinde tahribat ve kalıntı oluşmamaktadır. Doğa dostudur. Ozon tüketme ve küresel ısınma kabiliyeti bulunmaz. Kolaylıkla her yere taşınmaktadır. Götürülen başka yerde de tekrar iş görmektedir. Korozif, toksit ve iletkenlik özelliği bulunmaz. Yangın söndürme işlemi bittiğinde oluşacak alevler için yaklaşık 30 dakika kadar havada kalır.

Aerosol Söndürme Sistemi

Aerosol söndürme sistemi, katı madde olan söndürücü ajan, termal ya da elektriksel tetikleme yöntemi ile aktive olmaktadır. Alevde oluşan iyonlaşmayla enerjiyi soğutmaktadır. Kimyasal Etkisi söndürme sistemi sisle yayılmakta olan oksijen ve potasyum karbonat dışında bulunan radikalle bileşenler oluşturarak yangının oluşumunu kırmakta ve böylece yangın sonlanmaktadır. Canlılara zarar vermez ve oksijen deplase yöntemini kullanmamaktadır. İnşaat maliyetlerini düşürmektedir ve tam sızdırmazlık şartı aranmamaktadır. Söndürme bittiğinde tahribat ve kalıntı oluşmamaktadır. Doğa dostudur. Ozon tüketme ve küresel ısınma kabiliyeti bulunma

Aerosol yangın söndürme sistemi, söndürme sırasında oksijen baskılanmamaktadır. Ayrıca oksijende solunumu kötü etkileyecek bir azalma olmamaktadır.  çevreye güvenli ve duyarlı yeşil teknoloji şeklinde tanımlanmaktadır. Bu söndürücü madde dünyada bulunan tüm canlılar için zararlı değildir. Non-toksit (toksit olmayan) bir madde olarak tanımlanmaktadır. Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA), yangın doğa dostu olarak listeye almıştır.

Aerosol Yangın Söndürme Sistemi fiyatları

Aerosol yangın söndürme sistemi fiyatları, faydaları oldukça geniş bir yelpaze içinde bulunmaktadır. Müşteri memnuniyeti kapsamında hareket eden Fenix Yangın, teknolojik gelişmeleri takip ederek müşterilerine sunmuştur. Bu kapsamda Yangın söndürme sistemini hizmetleri arasına almıştır. Bu sistemin sunduğu faydalar şöyle açıklanabilir. Yangın söndürme sistemi 2000’li senelerde insan sağlığını ve ozon tabakasını tehdit eden gazları ikame etme amaçlı geliştirilmiştir ve insanlığa sunulmuştur. Tarihi eserlerin, endüstri tesislerinin ve günümüz binalarının güvenli yangın söndürme sistemine sahip olması sağlanmıştır. Söndürme sisteminde minimum işçilik kaybı bulunmaktadır. Yangın söndürme sistemi, yangın anında günümüz yangın söndürme sistemine göre daha etkilidir. Sistem manuel bir kullanıma kapalıdır. Yangının çıkmasıyla yangına yapılan ilk müdahale yangının engellenmesindeki en etkili etkendir. yangın söndürme sistemi saniyeler içinde olası kayıpları engellemede başarı sağlar.