Aerosol söndürme sistemi, katı halde Potasyum Karbonat Bileşiği (K2CO3) içeren aerosol jeneratörlerin kullanıldığı sistemlerdir. Elektrik Dağıtım Panoları gibi, yangın ihtimalinin ekseriyetle görüldüğü alanlarda, erken önlem alabilmek ve uygulama açısından oldukça efektif bir çözümdür. Sisteminin çalışma prensibi, jeneratörler uygulanması sonucunda yoğun bir şekilde buhar, N2, CO2 gazından (üretilmiş olan aerosol ağırlığının yüzde 60’ı) ve alkalin metal tuzunun ince olan katı parçalarından meydana gelmesi şeklindedir.

Aerosol, serbest radikaller (tutuşmayı azaltmak için artık kullanılmayan) ve kimyasal işlemleri uzaklaştırarak tutuşmaya müdahale eder ve yangını söndürür. Soğutma faaliyeti ile aerosol, tutuşma alanında bulunan enerjiyi almaktadır. Reaksiyonlar katı aerosol parça üzerinde olmaktadır. Bu parçalar küçük olduğu oranda söndürme daha etkili ve reaksiyon daha büyük olacaktır. Aerosol yangın söndürme sistemleri içinde düşük maliyetli olan bir seçenektir.

Aerosol Gazlı Yangın Söndürme Sistemleri Kurulumu Olan Yerler

Aerosol gazlı yangın söndürme sistemleri, aşağıda bulunan maddeler yüzünden kapalı alanlarda olan yangınlara karşı etkili sonuçlar elde edilmesini sağlar. Aerosol yangın söndürme sistemi kurulumu olan yerler ise aşağıdaki gibidir:

  • Kıyafet, tahta, kâğıt, plastik maddeler ve benzeri tutuşabilen katı maddeler,
  • Petrol, yağ, gazolin, organik çözeltide olan ürünler, tutuşabilir sıvı maddeler,
  • Yağlı ya da kuru transformatörler, düşük gerilim bulunan elektrik santrali, kablo gövdeleri, dağıtım karabinaları ve transformasyon, 20LV’ye kadar olan telefon, elektronik ve elektrikli cihazlar.

Aerosol Yangın Söndürme Sistemleri Güvenlik Detayları

Fenix Yangın tarafından müşterilerine sunulan yangın söndürme sistemi güvenlidir, zira alkalin metallerden edinilen sülfat ve oksitten meydana gelen ince parçacıklardan oluşmaktadır. Bunun yanı sıra, Canlılara zarar vermez, güvenli bir sistemdir.

· Diğer metaller için zararlı değildir ve diğer yangın söndürme sistemleri gibi metallerde aşınma yapmaz.

· Normal fonksiyonlara sahip olan ve evlerde günlük temizlik için kullanılan elektrik süpürgesiyle temizlenir.

· Temiz musluk suyuyla yıkabilir.

Aerosol yangın söndürücülerin metal taşıyıcı gövdeleri içerisinde temel olarak katı formdaki alkali metal tuzları ve çeşitli yardımcı maddeler kullanılarak üretilmiş ve tabletler halinde sıkıştırılmış katı madde bileşimleri bulunur. Yangın durumunda, yangın algılama sistemi ile otomatik olarak veya manuel olarak aerosol söndürücülerin içerisindeki bu katı bileşim tabletleri söndürücü üzerindeki tetikleyici ile aktive edilir ve tablet bileşimi içerisinde bir redoks (redüksiyon-oksidasyon) reaksiyonu başlar. Tabletlerin yapısını oluşturan bileşim, bu reaksiyon sonucunda, potasyum karbonat ve bikarbonatları (ortalaması 2 mikron boyutlarında), su buharı, karbondioksit ve yoğun azot içeren, yangın söndürücü özelliğe sahip çok fazlı bir sis bulutu üretir. Bu çok fazlı sis bulutu yangına hem fiziksel (soğutma etkisi) hem de kimyasal (yangın reaksiyonunun ürünleri olan serbest radikallere bağlanıp onları reaksiyondan uzaklaştırma etkisi) müdahalede bulunarak yangını hızlı ve çok etkili bir
biçimde söndürür.

Aerosol yangın söndürücüler Halon gazlı söndürücülerin yerine kullanılan, Novec 1230 ve FM200 söndürme sistemlerinin en etkili ve uygun maliyetli alternatifi durumundadır.

Aerosol Gazlı Söndürme Sistemi ve Nano Toz Teknolojisi

Aerosol yangın söndürme sistemleri ve nano toz teknolojisi ile günümüz koşullarında ekonomik ve ekolojik olmasıyla dikkat çekmektedir. Teknoloji ile birleşimi ile sunduğu imkanlar şöyle açıklanabilir:

· Yangın söndürme sisteminde basınçlı tüp kullanılmamaktadır. Böylece basınç kaynağından oluşabilecek olası tehlikeler meydandan kalkmaktadır.

· Günümüzde kullanılan modern üreteçlerin yaklaşık 15 yıl bakımı olmayan bir raf ömrü vardır.

· Alım sonu maliyeti ve iş yükü yüzde 95 azalmıştır.

· Nozullara ve boru tesisatına gerek kalmamıştır.

· Yeniden dolum, kalibrasyon testi ve tüp revizyonu gerekmemektedir.

· Bakın gereği ve düzenli aralıklarla yapılan basınç testleri yok.

· Canlılara zarar vermez ve oksijen deplase yöntemini kullanmamaktadır.

· İnşaat maliyetlerini düşürmektedir ve tam sızdırmazlık şartı aranmamaktadır.

· Söndürme bittiğinde tahribat ve kalıntı oluşmamaktadır.

· Doğa dostudur. Ozon tüketme ve küresel ısınma kabiliyeti bulunmaz.

· Kolaylıkla her yere taşınmaktadır. Götürülen başka yerde de tekrar iş görmektedir.

· Korozif, toksit ve iletkenlik özelliği bulunmaz.

· Gazlı yangın söndürme sistemi, yangın söndürme işlemi bittiğinde oluşacak alevler için yaklaşık 30 dakika kadar havada kalır.

Aerosol Gazlı Söndürme Sistemleri

Dolum gerektiren aerosol yangın baskılama üreteçleri, katı madde olan söndürücü ajan, termal ya da elektriksel tetikleme yöntemi ile aktive olmaktadır. Aerosol yangın baskılama sistemi sis yangınlarını şöyle etkiler:

· Fiziksel etkisi: Alevde oluşan iyonlaşmayla enerjiyi soğutmaktadır.

· Kimyasal Etkisi: Aerosol yangın söndürme sistemi sisle yayılmakta olan oksijen ve potasyum karbonat dışında bulunan radikalle bileşenler oluşturarak yangının oluşumunu kırmakta ve böylece yangın sonlanmaktadır.

Söndürme sırasında oksijen baskılanmamaktadır. Ayrıca oksijende solunumu kötü etkileyecek bir azalma olmamaktadır. çevreye güvenli ve duyarlı yeşil teknoloji şeklinde tanımlanmaktadır. Bu söndürücü madde dünyada bulunan tüm canlılar için zararlı değildir. Non-toksit (toksit olmayan) bir madde olarak tanımlanmaktadır. Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA),  doğa dostu olarak listeye almıştır.

Aerosol Yangın Söndürme Sisteminin Faydaları

Aerosol yangın söndürme sisteminin faydaları oldukça geniş bir yelpaze içinde bulunmaktadır. Müşteri memnuniyeti kapsamında hareket eden Fenix Yangın, teknolojik gelişmeleri takip ederek müşterilerine sunmuştur. Bu kapsamda aerosol yangın söndürme sistemini hizmetleri arasına almıştır. Bu sistemin sunduğu faydalar şöyle açıklanabilir:

· Yangın söndürme sistemi 2000’li senelerde insan sağlığını ve ozon tabakasını tehdit eden gazları ikame etme amaçlı geliştirilmiştir ve insanlığa sunulmuştur.

· Tarihi eserlerin, endüstri tesislerinin ve günümüz binalarının güvenli yangın söndürme sistemine sahip olması sağlanmıştır.

·  Yangın söndürme sisteminde minimum işçilik kaybı bulunmaktadır.

· Yangın anında günümüz yangın söndürme sistemine göre daha etkilidir.

· Manuel bir kullanıma kapalıdır. Aynı zamanda aerosol yangın söndürme sistemi gelişen teknolojisi ile revizyon, yeniden dolum hatalarından kaynaklanan arıza ve aksaklık olasılığını engeller.

· Yangının çıkmasıyla yangına yapılan ilk müdahale yangının engellenmesindeki en etkili etkendir. Saniyeler içinde olası kayıpları engellemede başarı sağlar.